VEILIGHEIDSADVISEUR gevaarlijke stoffen over de weg

Veiligheidsadviseur

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren.

De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).
De veiligheidsadviseur heeft onder meer de volgende taken:

  • adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • toezien op de naleving van de regels
  • nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen
  • opstellen van noodprocedures
  • melden van ongevallen
  • maken van een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Het examen hiervoor moet worden afgelegd bij het CCV, onderdeel van het CBR.

Vrijstelling veiligheidsadviseur

Niet alle bedrijven hoeven een veiligheidsadviseur te benoemen. In het VLG wordt aangegeven dat de uitzonderingen genoemd in randnummer 1.8.3.2 van het ADR ook binnen Nederland van toepassing zijn. Ondernemingen hebben een vrijstelling van de verplichting om een veiligheidsadviseur te benoemen als alle zendingen uitsluitend worden voervoer op basis van:

  • een vrijstelling van het ADR genoemd in randnummer 1.1.3.1
  • de 1000-puntenregeling (1.1.3.6 ADR)
  • vervoer als gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheid.
Adres

Nieuwemeerdijk 369

1171NW Badhoevedorp

Telefoon
Tel:
06-14238778
Fax: