Diensten


ADR-basis

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route”.   Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  Het ADR omvat eisen over o.a.:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

 

Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is de basis voor de vervoersvoorwaarden. De criteria voor het ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS).

Het ADR is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) en de Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). De VLG bevat daarnaast enkele specifieke nationale regels, zoals de routering (het aanwijzen van wegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden).

Onze chauffeurs beschikken over de benodigde certificaten en onze voertuigen zijn ingericht en voldoen aan de eisen gesteld in het ADR-VGL.  D.w.z. de voertuigen zijn voorzien van een ADR-kit, bestaande uit de verplichte persoonlijke uitrusting, brandblussers, kenmerking en de veiligheidsinstructies voor de chauffeur. Korte YouTube video inrichting voertuig.

Adres

Nieuwemeerdijk 369

1171NW Badhoevedorp

Telefoon
Tel:
06-14238778
Fax: