Bekende Afzender & Vaste Vervoerder

Veilige vervoersketen:

Bekende afzenders, Vaste afzenders, Vervoerders, Erkend agenten, transportondernemingen en luchtvaartmaatschappijen moeten allemaal voldoen aan de Europese wet- en regelgeving met als doel om vracht en post op een veilige manier door de lucht te kunnen vervoeren.

Als al deze schakels aan hun specifieke bepalingen voldoen wordt er een zogenaamde veilige keten gevormd waarbij iedere schakel de veilige status garandeert.

Indien een schakel uit de veilige keten de veilige status niet kan garanderen wordt de veilige keten verbroken, en zal er een beveiligingsonderzoek op de vracht moeten worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een beveiligingsonderzoek kost tijd en geld, en gaat gepaard met een verminderde controle over het logistieke proces.

Per 29 april 2010 is de wetgeving aangescherpt voor bedrijven die als afzender, vervoerder of erkend luchtvrachtagent onderdeel vormen van de luchtvrachtvervoersketen.

De wijzigingen opgenomen in de (EG) verordeningen over de gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart, en de gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen zullen op 29 april 2010 volledig van toepassing zijn.

Het doel van de aangescherpte regelgeving is het op elkaar afstemmen van de belangen van de samenleving met die van de deelnemers uit de luchtvrachtvervoersketen. In de praktijk betekent dit het verkrijgen van een status van maximale veiligheid in combinatie met een werkbaar logistiek proces.

Sinds januari 2003 hebben luchtvrachtagenten zich de (EG)beveiligingseisen eigen gemaakt. Na doorvoering van verschillende luchtvrachtbeveiligingseisen in hun bedrijfsvoering zijn de luchtvrachtagenten opgenomen als “Erkend luchtvrachtagent” in het Kmarcargoregister, een gegevensbestand van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Met ingang van 29 april 2010 echter, moeten luchtvrachtagenten en afzenders aan verscherpte luchtvrachtbeveiligingseisen voldoen. De meeste wijzigingen hebben echter betrekking op de afzenders, en de transportondernemingen die luchtvracht over de weg vervoeren.

Adres

Nieuwemeerdijk 369

1171NW Badhoevedorp

Telefoon
Tel:
06-14238778
Fax: